Meer dan 113 cannabinoïden oefenen alle op hun eigen specifieke manier invloed uit op het endocannabinoïdensysteem. CBN is een degradatieproduct van THC. De degradatie gebeurt in de trichomen op een natuurlijke manier als cannabis blootgesteld wordt aan hoge temperaturen of langdurig blootgesteld wordt aan zuurstof of licht [1].

Cannabisplanten produceren enzymen die cannabigerolzuur (CBGA) omzetten in THC-zuur (THCA), CBD-zuur (CBDA) en CBC-zuur (CBCA). THCA verandert in THC en THCV. Oudere THCA verandert in CBNA en transformeert daarna in CBN [2].

CBN is amper aanwezig in de cannabisbloem en is weinig psychoactief omdat de CBN molecules niet perfect aansluiten op de CB2 receptoren en nog minder op de CB1 receptoren. CBN heeft ongeveer 10 procent van de psychoactieve werking van THC [3] en komt het meest geconcentreerd voor in oudere gedegradeerde toppen. In een 2700 jaar oud Chinees graf in Xinjiang-Uighur werd een belangrijke hoeveelheid (789 gram) CBN-rijke cannabis gevonden. Het is de oudste vondst in zijn soort. Door de degradatie van THC gedurende die lange periode is CBN de dominerende cannabinoïde geworden in de gevonden cannabis.

Cannabinol was in de 19e eeuw de eerste cannabinoïde die geïsoleerd werd uit een gedegradeerd cannabisextract. Het duurde nog tot 1930 voor de molecule geïdentificeerd werd [4].

CBN versterkt de werking van THC en CBD, heeft ook zijn eigen unieke werking en produceert weinig of geen psychoactieve effecten waardoor mensen die geen THC kunnen verdragen toch van de therapeutische werking kunnen genieten [5].

 

Therapeutische effecten

 CBN heeft een sterk kalmerend effect. Volgens sommige bronnen heeft 5 mg CBN evenveel effect als 10 mg diazepam (valium) als het over lichaamontspanning gaat.

De reden dat de Indicavariëteit meer kalmerend werkt dan de Sativa, zou te wijten zijn aan de aanwezige CBN (2). Ondanks zijn sedatieve kwaliteiten is onderzoek van cannabinol als slaapmiddel schaars. Een studie uit 1976 concludeerde dat CBN in combinatie met THC op een efficiënte manier de slaap bevordert. Uit die studie bleek ook dat alleen CBN, die werking niet had [6]. Een ander onderzoek wees op een potentiële therapie tegen slapeloosheid, apneu of andere slaapstoornissen. CBN veroorzaakte ook een verlengde nachtrust bij muizen [7]. De combinatie van hoog THC-gehalte, veel CBN en myrceen (een terpeen dat behalve in cannabis ook in hop, dragon, dille, venkel, … voorkomt), geeft een behoorlijk sedatief effect [8].

THC, CBD en CBN werden vroeger al onderzocht op hun werking tegen spasmen en epilepsie. Alle drie vertoonden ze anticonvulsieve eigenschappen. CBD en THC bleken potenter dan CBN in die behandeling [9].

De ontstekingwerende werking van CBN is aangetoond en heeft een weldoend effect in de behandeling van multiple sclerose, reumatische artritis, diabetes, allergische astma en de ziekte van Crohn [10]. De interactie van CBN met de CB2 receptoren die zich op de immuuncellen bevinden, is zwak maar de cannabinoïde moduleert het peil van de endocannabinoïden in het lichaam. CBN beïnvloedt bepaalde immuuncellen waardoor de ontstekingwerende werking verhoogt [11].

Ook mensen met ademhalingsproblemen kunnen baat hebben bij CBN. Cannabinol reduceerde met succes ontstekingen bij muizen met een experimentele vorm van astma en verhinderde de overproductie van slijm in de longen, wat kan helpen in de behandeling van ademhalingsallergieën en astma [11] [12].

CBN en andere cannabinoïden hebben ook de potentie om de groei van kankercellen te controleren. Een belangrijk positief effect van CBN werd waargenomen bij een bepaald type van longkanker (Lewis lung adenocarcinoma). De antikankerwerking is niet beperkt tot de longen alleen. CBN en andere cannabinoïden viseren de cellulaire paden die kanker toelaten om uit te groeien en zich te verspreiden over het hele lichaam [13].

Voor de behandeling van pijn gebruiken cannabinol en tetrahydrocannabinol dezelfde paden. CBN speelt een sleutelrol in de pijnverlichting met medische cannabis. Het stimuleert de vrijgave van peptiden door de gevoelszenuwen. Dat kan resulteren in pijnvermindering. Het onderzoek wijst erop dat de pijnstillende werking van CBN onafhankelijk is van de CB1 en CB2 receptoren. Deskundigen vermoeden dat er een nog niet ontdekte cannabinoïdereceptor in het spel is. De combinatie van CBD en CBN geeft een betere werking tegen pijn omdat ze elk een ander pad volgen [14].

Een studie uit 2004 concludeert dat CBN de aanzet van de symptomen van ALS (amyotrophic lateral sclerosis) kan vertragen. ALS is de ziekte waaraan onlangs natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking overleed [15].

 Plaatselijke behandeling met CBN heeft antibacteriële eigenschappen en een potente activiteit tegen MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dat is een bacterie die resistent is aan antibiotica en stafylokokinfecties veroorzaakt. Het exacte mechanisme van dit antibacteriële effect van cannabinol is nog niet bekend maar het kan een nieuwe behandeling vormen voor MRSA in de toekomst. MRSA is erg pijnlijk en kan leiden tot amputatie en is zelfs dodelijk als er niet ingegrepen wordt. Ook THC en CBD vernietigden met succes de bacterie [16].

CBN heeft volgens een studie van 1987 een hypothermische werking (kan de lichaamstemperatuur verlagen) en is vooral interessant voor de plaatselijke behandeling van brandwonden. Het werkt afkoelend en pijnverzachtend. CBN activeert de TRPV2 receptor die normaal alleen maar reageert als de huid aan een hoge temperatuur wordt blootgesteld. CBN werkt bij psoriasis tegen de verspreiding van keratinocytes, een bepaald type huidcellen dat hyperactief is en huidvlekken vormt. Die huid wordt dan afgestoten. Behandelingen die de verspreiding afremmen van die huidcellen kunnen erg nuttig zijn voor mensen met auto-immuunproblemen [17].

Voor het bevorderen van de eetlust wordt doorgaans gedacht aan THC maar niet iedereen verdraagt even goed de psychoactieve werking van THC. Onderzoekers toonden aan dat CBN de eetlust bij ratten versterkt. Ze aten meer, vaker en namen meer tijd. Het effect werd veroorzaakt door de invloed van CBN op de CB1 receptor. Daarom kan CBN een alternatief zijn voor het opwekken van eetlust bij cachexie, anorexia, HIV, AIDS en kanker [18].

CBN veroorzaakte ook een ontspanning van de aderwanden waardoor de bloeddruk daalde. Die werking kan voordelen bieden in aandoeningen als glaucoom. CBN zou de bloeddoorstroming naar de ogen verhogen door de wanden van de bloedvaten te ontspannen. De verhoogde doorstroming leidt tot een drukverlaging in de oogbol en vermindert zo het risico op glaucoom en de vooruitgang ervan. Dat effect kan ook voordelig zijn bij hoge bloeddruk, hartproblemen en bloedingen. Volgens sommige onderzoekers is het ontstekingwerend potentieel van CBN een positieve factor [19].

Cannabinoïden als CBN kunnen helpen bij het herstel van beenderen door stamcellen te ontlokken aan het beendermerg. Stamcellen kunnen zich omvormen tot beendercellen, vetcellen, kraakbeen- en spiercellen. CBN lijkt ook de cellen van het bindweefsel te vermeerderen. Die spelen een rol in de genezing van beenderletsels. Die werking kan ook de botvorming bevorderen en dus helpen bij zowel het herstel van gebroken beenderen als bij beschadigde weefsels. Er is ook een verminderd risico op osteoporose en andere beenderziekten [20].

Al die effecten zijn in een zeer vroeg onderzoekstadium. Op mensen is weinig of geen onderzoek gedaan met CBN. Meer onderzoek is geen verloren energie. Integendeel.

 

Jos Nijsten 2018

 

Referenties

 

[1] https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jnatprod.5b00949

[2] https://www.steephill.com/blogs/34/Cannabinol-(CBD):-A-Sleeping-Synergy

[3] https://www.karger.com/Article/Abstract/136944

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2639026/

[5] https://www.leafscience.com/2017/10/25/what-are-cannabinoids/

[6] https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1976-01-01_4_page008.html

[7] https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb1958/43/2/43_2_335/_pdf

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/pdf/bph0163-1344.pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myrceen

[9] https://www.researchgate.net/publication/18399501_The_anticonvulsant_activity_of_cannabidiol_and_cannabinol

[10] http://www.jni-journal.com/article/S0165-5728(05)00160-8/fulltext

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023222

[12] https://herb.co/marijuana/news/smoking-weed-lungs

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16501583?dopt=Abstracthttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1159836

[14] http://www.jneurosci.org/content/22/11/4720.full

[15] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14660820510030149

[16] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18681481https://www.researchgate.net/publication/275830072_Antibacterial_Cannabinoids_from_Cannabis_sativa_A_Structure-Activity_Study

[17] https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb1958/35/5/35_5_2144/_pdfhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/pdf/bph0163-1344.pdfhttps://herb.co/marijuana/news/skin-deep-psoriasis

[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543671https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00213-012-2697-x

[19] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014483584900137https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/np50008a001

[20] https://www.leafscience.com/2017/08/28/what-is-cbn-cannabinol/https://herb.co/marijuana/news/ex-quarterback-quest