Net als de borsten zelf zijn borstkankertumoren afhankelijk van hormonen om te kunnen groeien. De toegang van hormonen gebeurt via receptoren die zich in de borsten en ook in de tumoren bevinden. Een receptor is specifiek ontvankelijk voor één bepaald hormoon. Oestrogeen, het belangrijkste hormoon, wordt aangemaakt in de eierstokken, in de bijnieren en in het vetweefsel. Na de menopauze, als de eierstokken geen hormonen meer produceren, maken alleen nog de bijnieren en het vetweefsel oestrogeen aan. Als het oestrogeen de kankercellen niet bereikt, kunnen ze niet meer groeien en zelfs krimpen. Naast die hormoontherapie gebeurt de behandeling van borstkanker op verschillende manieren. De meest agressieve behandelingen, chemotherapie en radiotherapie, zijn niet bij elk type borstkanker even doeltreffend. De ene borstkanker is immers de andere niet. [1]

Hoewel er veel types van borstkanker voorkomen, worden ze gewoonlijk in vier categorieën opgedeeld.

  1. De oestrogeenpositief (ER+) of progesteron receptor positief (PR+): Ongeveer twee op drie borstkankers hebben receptoren voor deze hormonen. ER+ of PR+ komen relatief veel voor en manifesteren zich voornamelijk bij oudere vrouwen bij wie de receptoren gevoelig zijn voor één of beide genoemde hormonen. ER+ borstkanker vertoont excessief hoge oestrogeenwaarden. De meeste vrouwen hebben matige waarden van dit hormoon. Het zijn de hoge oestrogeenwaarden die het risico voor de vrouw verhogen [2].

 

  1. HER2/neu (of HER2 of ErbB2): HER2/neu is een eiwit dat in te grote hoeveelheden gekopieerd wordt bij bepaalde vormen van borstkanker. HER2 positieve kankers verspreiden zich sneller dan andere kankertypes [2].

 

  1. Triple-negatief (TNBC): Deze borstkanker heeft geen oestrogeen- of progesteronreceptoren en vertoont geen overproductie van HER2 eiwitten [3]. Triple negatieve borstkanker verspreidt zich op een agressieve manier omdat hij niet reageert op hormonen of medicijnen die HER2 als doel hebben [2].

 

  1. Triple-positief: Deze types van borstkanker zijn ER+ en PR+ en hebben beide teveel HER2 productie. Ze kunnen behandeld worden met hormonen, HER2 medicatie en chemo [2].

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat PR+, HER2-positieve en triple-negatieve borstkanker efficiënt behandeld worden met cannabis.

 

STADIA

– hypeplasia: de celdeling bij normale cellen versnelt en hun aantal stijgt snel.

– dysplasia: de nieuwe kankercellen lijken verwrongen en vormen een groeiende bal van cellen. Dat is de primaire tumor. In zijn groei drukt hij tegen de omliggende cellen.

– invasie: de tumor groeit, graaft zich in en dringt binnen in de omliggende cellen.

– metastase: de kankercellen verspreiden zich in de bloedbaan en lymfklieren en reist naar andere plaatsen in het lichaam waar de celdeling opnieuw begint [4].

 

ONTSTAAN EN WERKING

Het lichaam heeft specifieke genen (oncogenen) die de celdeling en de groeicapaciteit van de cel controleren (tumoronderdrukking). Daartegenover zijn er genen die aan cellen kunnen signaleren te stoppen met groeien. Kankercellen ontstaan als de oncogenen foutief het signaal geven om door te groeien of de genen voor tumoronderdrukking uitgeschakeld zijn terwijl ze aan moeten staan. Dat leidt tot een wilde groei van cellen in de vorm van tumoren [4].

Endocannabinoïden staan in voor de verdediging van het lichaam en concentreren zich in de zenuwcellen vlak bij de synaps. Ze zijn de boodschappers tussen ons immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel en zijn verantwoordelijk voor de bescherming (neuroprotectie) en het onderhoud van het immuunsysteem. Bij ziekte of kwetsuur treedt het systeem in werking om herstel te brengen. Als deze homeostatische systemen verzwakken, mag het geen verrassing zijn dat exocannabinoïden (THC/CBD) een therapeutische werking hebben. Het is de meest natuurlijke oplossing voor het lichaam [5].

Wetenschappers hebben aangetoond dat cannabidiol waardevol is in de behandeling van diverse mentale en fysische stoornissen.

In tegenstelling tot THC stimuleert CBD niet rechtstreeks de CB1 of CB2 receptoren. Andere receptoren worden er blijkbaar door geactiveerd, meer bepaald de vanilloïde-, adenosine- en serotoninereceptoren. Dat kan invloed hebben op de activiteit van de cannabinoïdereceptoren. De vanilloïdereceptoren moduleren de pijnperceptie, de lichaamstemperatuur en ontstekingen. De adenosiereceptoren regelen de bloedcirculatie en lijken de impact van THC op de cannabinoïdereceptoren te milderen. De serotoninereceptoren regelen de opvang en de werking van de neurotransmiter die het humeur beïnvloedt. Veel mensen zijn er terecht van overtuigd dat algemene effecten zoals humeur, angstremming en nachtrust de levenskwaliteit verbeteren [6].

In kankertherapie kan cannabis op verschillende manieren gebruikt worden.

Patiënten getuigen dat cannabis kan helpen tegen kankerpijn of tegen de bijwerkingen van chemo- en/of radiotherapie zoals misselijkheid, pijn, slapeloosheid.

Ze vragen zich af of cannabis kan helpen bij de behandeling van kanker zelf, zoals het vernietigen van kankercellen. Dierenstudies wijzen in die richting. Cannabinoïden als CBD kunnen het lichaam helpen apoptose te induceren bij kankercellen om de groei en de uitzaaiing te beperken [7][8].

Apoptose, geprogrammeerde celdood, gebeurt via ceramide, een signaalmolecule die zich in ongezonde cellen ophoopt en ze vernietigt. Die verhoogde aanwezigheid is de sleutel in de vernietiging van kankercellen. De energiebron van de cel wordt vernietigd [4].

THC induceert apoptose bij HER2 (ErB2+) borstkankercellen. CBD werkt op genetisch niveau en blokkeert de werking van het ID-1 gen om metastase van borstkanker te verhinderen [9].

De American Association for Cancer Research stelt in een paper: “We ontdekten dat CBD de overleving verhindert van zowel oestrogeen receptor positief als oestrogeen receptor negatief borstkankercellijnen en apoptose induceert, aangepast aan de concentratie. Daarenboven heeft bij deze concentraties CBD weinig effect op MCF-10A cellen, zeg maar gezonde borstcellen. Deze gegevens versterken de wenselijkheid CBD in te zetten als een antikankermiddel omdat de data erop wijzen dat CBD bij voorkeur borstkankercellen doodt, terwijl er slechts minimale schade is aan het gezonde borstweefsel.” [10]

Cannabidiolzuur (CBDA) verhindert de verspreiding van borstkankercellen, cannabidiol (CBD) stopt de groeicapaciteit van de kankercellen [2].

Wetenschappers aan het California Pacific Medical Center (meer dan 20 jaar onderzoek naar cannabisbestanddelen), bevestigen dat cannabidiol de eigenschap bezit om het DNA uit te schakelen dat bij borstkanker en andere kankertypes tot metastase leidt.

Cannabinoïden werken proliferatie tegen, induceren apoptose en hinderen de uitzaaiing en invasie, in een brede waaier van kankercellen. De tumorgroei, de angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten), en de metastase worden door cannabinoïden belemmerd [2][11].

CBD wordt aangetrokken tot de opeengepakte CB2 receptoren in de milt, het centrum van ons immuunsysteem. Van daaruit vertrekken immuuncellen om kankercellen te vernietigen. Het is aangetoond dat THC en CBD het vermogen hebben om kankercellen rechtstreeks te vernietigen zonder bemiddeling van het immuunsysteem. THC en CBD gebruiken direct de signaalweg om tumorgroei te verhinderen [2].

 

GEBRUIK CANNABINOIDEN

Volgens artsen en patiënten die nauw samenwerken kunnen borstkankertumoren goed behandeld worden met cannabisolie. De hoeveelheden moeten wel aangepast zijn aan het stadium van de kanker. Dat betekent dat gedurende een bepaalde periode therapeutische hoeveelheden CBD en THC regelmatig moeten ingenomen worden. Die functie wordt normaal door het endocannabinoïdensysteem gecontroleerd [3][2].

Een juiste dosis exocannabinoïden is moeilijk te bepalen maar orale doses tot 700mg per dag worden goed verdragen. Uit onderzoek blijkt ook dat CBD en THC in synergie samenwerken, wat wil zeggen dat de behandeling efficiënter is als ze samen gebruikt worden dan elk apart. THC versterkt blijkbaar de werking van CBD [7].

CBD kan oraal ingenomen worden, gevaporiseerd, gesmeerd als crème of zalf.

Normaal gezien is er geen gevaar bij de consumptie van CBD. Gevaar op giftige stoffen is mogelijk als die stoffen tijdens de productie of de teelt toegevoegd worden (pesticiden, additieven voor vloeistoffen om te vaporiseren, oliën of andere producten).

Het is daarom belangrijk de reputatie van de leverancier te kennen. Het is altijd beter een volledig natuurlijk product te hebben [6].

 

STUDIES EN REFERENTIES

Er is melding dat THC de oestrogeenconcentratie verhoogt maar de studies waarnaar verwezen wordt zijn enkel uitgevoerd op vrouwelijke ratten. Bewijzen dat dit bij mensen ook zo is, zijn er niet. Het gaat over een negatief effect van THC dat beschreven wordt in een studie uit 2006 en werd door het NCBI zelf met een nieuwe studie tegengesproken. De NCBI gaf de fout toe [9].

Een studie, gepubliceerd in Molecular Oncology rapporteerde in 2015: “In de actuele studie analyseerden we de anti-tumorigene werking tegen erg agressieve cellijnen van borstkanker. We tonen hier voor het eerst aan dat CBD in belangrijke mate de epidermale groeifactor (EGF) geïnduceerde uitzaaiing en de chemotaxis van borstkankercellen verhindert.” De cellen van deze kanker hebben hoge ID-1 waarden. Wanneer ze blootgesteld worden aan CBD, keren ze terug naar hun normale gezonde toestand [2][12].

Het National Cancer Institute plaatste een artikel op zijn website over de anti tumor werking van cannabinoïden. Over CBD en borstkanker schrijven zij het volgende:

“Een in vitro onderzoek naar de werking van CBD op de geprogrammeerde celdood (apoptose) in de cellijnen van borstkanker toonde aan dat CBD apoptose induceert onafhankelijk van de CB1, CB2 of vanilloïde receptoren. CBD verhinderde de overleving van zowel oestrogeen receptor positieve (ER+) en oestrogeen receptor negatieve borstkanker cellijnen, inclusief de geprogrammeerde celdood op een concentratieafhankelijke manier, met heel weinig effect op gezonde borstcellen. Andere studies hebben ook de anti tumor werking aangetoond van cannabinoïden (THC en CBD) in preklinische modellen van borstkanker.” Dat betekent wel iets als je daarbij bedenkt dat het National Cancer Institute geen enkel artikel publiceert zonder 100 procent zekerheid te hebben over de betrouwbaarheid en de juistheid ervan [9].

Jos Nijsten

 

[1] https://www.gezondheidenco.nl/https://www.gezondheidsplein.nl/ – wikipedia

[2] Researchers Find Cannabis Oil Fights Breast Cancer – http://www.cannabiscure.info/cannabis-breast-cancer/

[3] Treating Breast Cancer with Cannabis – https://www.the-mha.org/treating-breast-cancer-with-cannabis/

[4] https://cbd-international.net/

[5] https://www.cureyourowncancer.org/

[6] Bienfaits de l’huile de CBD – https://www.zamnesia.fr/blog-bienfaits-de-lhuile-de-cbd-devriez-vous-en-consommer-n1242

[7] Treating estrogen positive breast cancer with CBD – https://www.hellomd.com/answers/5908f0fc987fe75ee701bc74/treating-estrogen-positive-breast-cancer-with-cbd

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/

[9] Cannabis Oil as a Breast Cancer Treatment – http://www.life-saving-naturalcures-and-naturalremedies.com/cannabis-oil-as-a-breast-cancer-treatment-estrogen-positive.html

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq#section/_7http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15749859?dopt=Abstract

[10] Cannabidiol (CBD) Kills Breast Cancer Cells – http://reset.me/study/study-cannabidiol-cbd-kills-breast-cancer-cells/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349

[12] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.molonc.2014.12.010/full