Je hoort nogal wat verontwaardigde reacties als het gaat over het toedienen van cannabis aan kinderen. Er wordt een beeld opgehangen van een peuter met een joint, een alles behalve wetenschappelijke benadering. Artsen die medische cannabis voorschrijven aan kinderen moeten de kennis en de bevoegdheid hebben om over het gebruik van psychoactieve stoffen te oordelen. De behandeling moet gebeuren na grondig overleg met de patiënt en diens familie over de potentiële risico’s (zoals bij alle medicatie het geval zou moeten zijn).

Maar is medische cannabis een optie voor kinderen? Vanzelfsprekend niet in de vorm van een joint. Het gaat over een molecule of een groep moleculen die interageren, in dit geval cannabidiol en niet de psychoactieve THC. Wie de high zoekt gaat voor een hoog THC gehalte. Wie CBD-rijke olie wil maken kiest voor een hoog CBD gehalte.

 

HINDERNISSEN

Cannabinoïden kunnen een behandeling vormen voor epilepsie. De werking van CBD op lange termijn moet verder onderzocht worden om alle risico’s te kennen. Er is zekerheid nodig over de (on)schadelijkheid ervan, ontwikkeling en hersenwerking. Als onderzoek een goede werking en veilig gebruik van cannabis aantoont, kan een meer stabiele en aangepaste toedieningsvorm aangenomen worden.

We hadden het al over het gebruik van medicatie in de behandeling van stoornissen bij kinderen. De impact op het lichaam en de bijwerkingen stemmen tot nadenken. Je vraagt je af waarom CBD zoveel negatieve en onredelijke reacties uitlokt. Dat verhindert niet dat CBD een positieve werking heeft voor de patiënten, met weinig negatieve bijwerkingen. CBD zorgt voor een evenwichtige wisselwerking tussen de verschillende natuurlijke moleculen.

Cannabidiol vermindert het aantal aanvallen bij kinderen met ‘onbehandelbare’ epilepsie [1]. Die anekdotische bewijzen worden echter nog niet ondersteund door klinische onderzoeksgegevens. De Amerikaanse overheid (FDA, DEA, NIDA) blokkeert doorgaans alle onderzoek met natuurlijke cannabis. Wetenschappers die het zich kunnen veroorloven trekken daarom naar Israël voor objectief cannabisonderzoek zonder verstikkende vooroordelen. Na de publicatie van video’s over kinderen met epilepsie is de vraag naar toediening van medische cannabis aan kinderen sterk toegenomen. [2]. Er zijn meer en meer bewijzen voor de rol van cannabis in neurologische symptomen [3].

 

ISRAEL

De Amerikaanse obstructiestrategie in cannabisonderzoek drijft wetenschappers zelfs weg uit Colorado, waar wiet legaal is, naar Israël voor hun onderzoekswerk. De FDA geeft dan wel (soms) zijn goedkeuring voor een onderzoek, de DEA steekt dan wel een stokje voor de volgende studiefase. Alan Shackelford, die Charlotte’s Strain wilde onderzoeken, kon dat administratieve hindernissenparcours ontlopen door naar Israël te trekken. Onderzoek in Israël kent vooroordelen noch propaganda. Driekwart van de bevolking is voor het gebruik van cannabis als medicijn. In 2013 oordeelde een orthodoxe rabbijn dat medische cannabis kosher is [4].

Het blokkeren van onderzoek heeft ook nog andere bijwerkingen. In België mag de minister van volksgezondheid zich aan een rechtszaak verwachten als einde januari 2018 geen oplossing gevonden is voor een legale behandeling van zware epilepsie bij kinderen. Sofie, die lijdt aan Dravet, doorliep alle mogelijkheden maar niets hielp. Tot ze op een dag CBD-olie kreeg en dat werkte wonderwel [5]. Hetzelfde gebeurde ook in Colorado waar een 12 jarig meisje met Dravet de federale justitieminister Sessions gerechtelijk vervolgt voor het verbod op medische cannabis [6]. Officiële reacties van de overheid worden echter op de lange baan geschoven in de veronderstelling dat GW Pharmaceuticals een vergunning zal krijgen van de FDA voor de verkoop van Epidiolex, een CBD-rijke olie die verder verrijkt is met pure CBD. Via een ‘fast track procedure’ – snel snel goedkeuren – kreeg GW al een bevestiging voor het gebruik van Epidiolex bij baby’s met NHIE nog voor de klinische studies in 2015 waren afgerond. NHIE staat voor Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy (abnormale neurologische functies bij pasgeborenen). Het gaat dan om intraveneus toedienen van een CBD-rijke stof zoals Epidiolex. Bijwerkingen van het product zijn diarree, vermoeidheid, slapeloosheid, gewichtsverlies, status epilepticus (langdurige aanvallen), wijziging van eiwitten in de lever, … Van de 261 patiënten die deelnamen onderbraken 42 de klinische studie wegens ernstige bijwerkingen en gebrek aan efficiëntie. Talrijke medicamenten voor de behandeling van aandoeningen zoals epilepsie bij kinderen, hebben ook een negatief effect op het gedrag en de leercapaciteit [7].

 

STUDIE EN ONDERZOEK

Er wordt te pas en te onpas gewezen op het “gevaar” van de afbeelding van een cannabisblad in de buurt van kinderen. Terwijl de thuisapotheek uitpuilt van de chemische gifstoffen, worden de mensen systematisch bang gemaakt voor het blad van een plant.

Amerikaanse onderzoekers gebruiken bijna altijd de term “medical marijuana” in plaats van “medical cannabis”. De overheid blijft hardnekkig houden aan die term omdat zij profijt hebben bij de vooroordelen die het woord oproept. Sinds de Marijuana Tax Act van 1937 worden ‘hemp’ en ‘cannabis’ zorgvuldig vermeden in de Amerikaanse berichtgeving.

Een retrospectieve studie beschrijft de werking van CBD-rijke medische cannabis bij kinderen met epilepsie. Er namen 74 patiënten tussen 1 en 18 jaar aan deel. Allen waren immuun voor antiepileptica en kregen CBD-olie (verhouding THC:CBD 1:20 in olijfolie) gedurende gemiddeld zes maanden. De ouders hielden een rapport bij van de frequentie van de aanvallen. Bij 66 onder hen werd een vermindering vastgesteld. Bij 13 patiënten was de vermindering tussen 75 en 100%, bij 25 patiënten tussen 50 en 75%, bij 9 patiënten tussen 25 en 50% en bij 19 onder hen was de vermindering lager dan 25%.

Vijf patiënten reageerden negatief of constateerden geen verbetering met CBD-olie en trokken zich uit het onderzoek terug. De gegevens uit deze studie van het NCBI (National Center for Biotechnology Information) dat behoort tot de National Institutes of Health (NIH) waartoe ook NIDA behoort, zijn echter niet helemaal betrouwbaar. Alle mogelijke bijwerkingen van het roken van ‘marijuana’ worden opgesomd om te wijzen op het gevaar van CBD voor kinderen. ‘Illegaal’ wordt als een farmacologische eigenschap naar voor geschoven. Verder wordt meermaals verwezen naar studies die gevoerd werden met synthetische moleculen die de werking van de natuurlijke cannabinoïden en hun interacties, zouden moeten nabootsen. De resultaten van dergelijk onderzoek projecteren op cannabis of op cannabinoïden is onwetenschappelijk. “Er zijn weinig studies waar de neurocognitieve en psychiatrische resultaten onderzocht werden bij kinderen en jongeren met ontwikkelings- of gedragstoornissen bij blootstelling aan cannabis en dat blijft een kritisch punt voor verder onderzoek” stelt het NCBI na een studie met synthetische moleculen [8].

 

REFERENTIES

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327042http://journals.sagepub.com/doi/10.1191/1352458504ms1082oa

[2] Gloss D,  Vickrey B. Cannabinoids for epilepsy, Cochrane Database Syst Rev , 2014, vol. 3 pg. CD009270 – http://n.neurology.org/content/82/17/1556https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338251

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24914878

[4] https://www.nature.com/articles/525S12a

[5] http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/10/16/ultimatum-aan-regering-cbd-olie-verkrijgbaar-in-belgie-tegen-eind-januari-2018

[6] https://www.alternet.org/personal-health/jeff-sessions-sued-12-year-old-girl-legalize-medical-marijuana-nationwide

[7] http://medsnews.com/health/therapeutic-cannabis-for-children-a-possible-new-treatment-for-epilepsy/https://www.businessweekly.co.uk/news/local-sharewatch/fda-backs-cannabis-based-medicine-danger-newborns

[8] http://www.alternavita.com/cbd-sativa-oil-king-of-the-oils/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059131116000054

Aanvullende informatie:

https://www.zambeza.fr/blog-le-cannabis-medical-et-les-enfants-n23

https://youtu.be/TXKjRkkoIOU
https://www.additudemag.com/latest-mta-results-putting-adhd-treatment-data-in-context/