Autoriteiten leven bij de gratie van het beperken van menselijke vrijheden. Wij hebben daar zelf voor gekozen, omdat de ervaring ons geleerd heeft dat vrijheid niet geconsumeerd kan worden zonder dat we een kader hebben bepaald waarbinnen dat genot van die vrijheden zich afspeelt. Dit houdt ook in dat burgers autoriteiten regelmatig moeten terugfluiten als zij uit eigener beweging te ver gaan in hun beperkingsdrang. Immers des te meer beperkingen autoriteit de bevolking oplegt, des te meer zij haar eigen bestaansrecht rechtvaardigt, en des te meer er voor hen te verdienen valt! De bevolking van een Staat dient dus autoriteiten altijd met een gezond wantrouwen te bekijken in hun beperkingsdrang. Voor je het weet is er van alles verboden.

En nou leert de geschiedenis dat autoriteit zo’n beetje alles ooit heeft verboden wat er maar te verbieden viel: seks, geloof, politieke overtuiging, ras, het afbeelden van mensen door moslims, het luisteren naar bepaalde muziek en radiozenders, kleding, geestverruimende middelen, noem maar op. Nu we het toch ‘toevallig’ over geestverruimende middelen hebben, ’s-Werelds oudste verbod op genotsmiddelen staat vermeld op pagina 1 van de bijbel. God gaf Adam en Eva het vruchtgebruik over de hele aarde, de planten, dieren en vissen, behalve die ene appelboom waarvan de vruchten kennis gaven over goed en kwaad. Dit oudste voorbeeld van een verbod op geestverruimende middelen betrof slechts twee mensen en de autoriteit die dit verbod moest handhaven was God Himself. En zelfs God lukte het niet om dit verbod op drugs te handhaven tegenover slechts twee naakte mensjes! Moderne autoriteiten, zoals onze goedgelovige minister van justitie Hirsch Ballin, denken dat zij het beter kunnen dan Onze Lieve Heer. Je kunt dit hoogmoed noemen of is het gewoon onwetendheid? Ik houdt het op het laatste en vergeef het de beste man, hij gelooft echt dat zijn taak hier op aarde bestaat uit het voorkómen dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. De brave borst weet niet beter en snapt het ook niet. Religie is ouderwets. Hij snapt niet dat we in een nieuwe ‘zeitgeist’ leven, waarin mensen zelf bepalen wat ze denken, geloven, voelen of doen, daar hebben ze geen kerk meer bij nodig.

Hirsch Ballin snapt niet dat een uiting van de nieuwe zeitgeist het gebruik van geestverruimende middelen is, zoals cannabis, XTC en paddestoelen in plaats van geestvernauwende middelen zoals ‘good old’ alcohol. De bijbel stelt dat God de mens schiep naar Zijn gelijkenis. Simpele zielen dachten vroeger dat God er ‘dus’ uitzag als een mens en sloegen elkaar de hersens in, bekvechtend of God een man of een vrouw was . Ik denk en velen met mij, dat God de mens schiep naar Zijn gelijkenis, in de zin dat de mens net als God een vrije wil heeft en net als God een beetje kan scheppen. Een vogel kan niet bepalen dit jaar nou eens een vierkant nest te bouwen, of helemaal geen nest. Al dat gedoe met die eieren! Een mens kan dat wel, hij kan een idee ontwikkelen en al dan niet met hard werken dat idee werkelijkheid maken. Religieuze filosofen zeggen daarom dat de grootse gift van God aan de mens zijn vrije wil is en zijn Goddelijk recht om zijn eigen werkelijkheid te scheppen. En daar botsen nou net de vrijheid zoekende mensen en autoriteiten die doorschieten in hun beperkingsdrang. Nu leert de geschiedenis ons dat alle sociale verboden op den duur vervangen worden door een regulering, een stelsel van afspraken waarbinnen mensen hun goddelijke gang mogen gaan. We mogen tegenwoordig seks hebben zonder getrouwd te zijn, maar niet op straat en in parken. We mogen iedere religie praktiseren die we willen, zolang we daarmee maar niet te opdringerig zijn, de klokken mogen op zondag luiden, maar dan voor een beperkte tijd. We mogen niet in het openbaar propageren dat het blanke ras beter is of een ander juist minder. We mogen luisteren naar onze eigen soort muziek, maar niet te hard. We mogen dragen wat we willen, maar geen bikini op terrasjes. We mogen drugs gebruiken, oh nee, dat eigenlijk niet.

Ai… het recht op geestverruimende drugs is nog niet afdoende gereguleerd en daar zit hem nou net de kneep! Ontneem de mensen het Goddelijk recht van vrije keuze en ze storten zich juist op datgene wat je verbiedt. Had God Adam en Eva niet gewezen op die ene boom dan hadden ze hem waarschijnlijk nooit gevonden in dat enorme paradijs! Zeg tegen de mens: “denk niet aan roze olifanten” en ze zien ze gelijk voor zich. Zeg telkens tegen jongeren “jullie mogen nog niet blowen” en dat is wat ze willen proberen. Ooit zal het verbod op geestverruimende middelen vervangen zijn door een stelsel van verstandige afspraken, ik hoop dat ik dit nog bij leven en welzijn mag meemaken. Tot die tijd wens ik jullie sociale moed toe, dat je je blijft verzetten tegen idiote wetgeving en dwingelanderige autoriteiten, want wie zich gedraagt als een schaap kan erop rekenen geslacht te worden.

Wernard Bruining, Tiel, 6 September 2009

Wernard Bruining

Wernard Bruining

Wernard Bruining bedacht 2009 het concept van verdunde wietolie en in 2013 introduceerde hij verdunde CBD olie in Nederland. Tegenwoordig wordt verdunde CBD-olie overal te koop aangeboden, compleet met wietblaadjes op het etiket. Wietolie maakt zelfzorg wel heel eenvoudig en dat reduceert dan weer het aantal bezoekjes aan een huisarts.

In 2022 introduceerde Wernard Wondere Wietolie. Een mengsel van 20 ml CBD olie en een druppel THC die 500x verdund wordt. Van dit mengsel is slechts een druppel WWW in de ochtend meestal genoeg voor een hele dag minder last van pijn, ADHD, Tourette, Tremor en nog veel meer. Wietolie is extreem veilig, nauwkeurig te doseren en aan cannabis is in 10.000 jaar nog nooit iemand overleden.

Je kunt zijn 4 websites en 3 FB pagina’s vinden op www.mediwiet.nl