Inleiding

De helft van de kinderen die misbruikt werden, krijgt PTSD. Anderen die groot risico lopen zijn mishandelde vrouwen, aangerande volwassenen, brandweerlui, militairen en veteranen [2]. Kinderen in de lagere school verwerken hun trauma [3] met spel, tekeningen, verhalen. Sommigen krijgen nachtmerries of worden prikkelbaar en agressief. Ze willen weg van school of hebben problemen met schooltaken of vrienden. Voor jongeren tussen 12 en 18 zijn de symptomen vergelijkbaar met die van volwassenen: depressie, angst, risicovol gedrag zoals misbruik van (il)legale drugs [1].

Er zijn vier types van PTSD symptomen maar ze uiten zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Er is ten eerste het herleven van de gebeurtenis met flashbacks en nachtmerries. Geluiden of geuren kunnen als trigger werken. Een tweede is het ontwijken van situaties die aan het trauma herinneren. Er is ten derde de versterking van negatieve gevoelens en tenslotte een sterke opgewondenheid, een nerveuze spanning met irritatie en gevoelens van woede. Die laatste groep is ook gevoelig voor slechte gewoonten zoals roken, alcohol, illegale drugs, roekeloosheid in het verkeer. Patiënten met PTSD zijn een risicogroep voor bijkomende problemen: gevoelens van wanhoop, schaamte, angst, depressie, verslaving, fysieke symptomen, chronische pijn, relatieproblemen, professionele zorgen [1].

De aandoening manifesteert zich fysiologisch met een toename van norpinefrine, een hormoonneurotransmitter. Dat geeft hartkloppingen en rillingen in reële of ingebeelde stresssituaties. Glucose komt vrij in het bloed en verhoogt de bloeddruk en de hartslag, de mentale alertheid en het ademhalingsritme. Het is een innerlijke strijd die veel energie opeist voor zowel de geest als het lichaam [4]. Alles gaat in functie van de opgelopen shock en die kan zwaar doorwegen op beslissingen omdat gegevens innerlijk beginnen botsen [2].


Behandeling

Behandelingen variëren van traumagerichte cognitieve gedragstherapie (CGT) en andere psychologische behandelingen, tot een breed spectrum aan medicatie om de symptomen te onderdrukken: antidepressiva, slaapmiddelen en angstremmers [5]. Benzodiazepines en atypische antipsychotica zijn te vermijden voor PTSD omdat ze de echte symptomen niet behandelen en verslavend zijn [1].

Een tweede lijn behandelingen zijn opiaten met een brede waaier aan bijwerkingen: rusteloosheid, angst, hartkloppingen, verslaving en zelfmoordneigingen.

De momenteel beschikbare farmadrugs bereiken het mentale evenwicht niet dat ze beogen, met mogelijke bijwerkingen als slapeloosheid, hallucinaties, gewichtstoename, sexueel onvermogen, depressie en soms zelfmoordneigingen. Deze behandelingen kunnen psychologische verslaving veroorzaken en tot een overdosis leiden [6].


Onderzoek

Cannabis daarentegen wordt doorgaans goed verdragen, met weinig of geen bijwerkingen. Onderzoek wees uit dat het peil van de anandamide, een endocannabinoïde, opvallend lager ligt bij personen met PTSD. Daarom kan de fytocannabinoïde cannabidiol (CBD) ingezet worden om dat tekort aan te vullen en de problemen met herinneringen bij patiënten aan te pakken [7].

In Israël zijn een tiental studiegroepen bezig met cannabis als behandeling voor PTSD, epilepsie, chronische pijn, reumatische artritis, fibromyalgie en de ziekte van Crohn [2]. Raphael Mechoulam legde er de basis voor de behandeling van PTSD met cannabis en cannabinoïden. Israël heeft een nationaal onderzoeksprogramma voor cannabis, zonder hinder en zonder frustraties. Prof. Mechoulam kreeg in 2015 de goedkeuring voor PTSD onderzoek bij veteranen [9].

Er is weinig onderzoek gedaan naar de werking van cannabis bij PTSD als gevolg van het verbod. Onderzoek werd noodgedwongen uitgevoerd met synthetische monomoleculen die de werking van fytocannabinoïden zouden moeten nabootsen.

De eerste vergunning voor onderzoek met botanische cannabis werd pas in januari 2017 afgeleverd aan een onderzoekinstituut in Arizona. Het is het eerste onderzoek naar het veiligheid- en efficiëntieprofiel van natuurlijke gerookte cannabis in de behandeling van psychiatrische symptomen. Eerdere studies werden uitgevoerd met hetzelfde doel maar dan ging het dus over synthetische componenten of geïsoleerde extracten waarbij de synergetische werking tussen alle bestanddelen uit de natuurlijke plant ontbreken [8].

 

Cannabis / CBD

Cannabis bevordert slaap, rust, doet leven in het heden en doet het traumatisch verleden vergeten. CBD behandelt niet alleen de angst maar ook de herinnering aan die angst. Bij PTSD speelt het geheugen een grote rol, de herinnering, meer bepaald het uitwissen van herinneringen. Het cannabinoïdensysteem doet dat. Cannabis kan helpen bij het wissen van herinneringen door de associatie tussen stimuli (bijvoorbeeld lawaai, stress) en de traumatische situatie uit het verleden te reduceren [2].

Cannabisonderzoek is nog zwaar onderontwikkeld. Maar de vooruitgang is niet te stoppen. Meer en meer wetenschappelijk onderzoek levert meer en meer positieve resultaten. De medische wereld en het brede publiek beginnen cannabis te aanvaarden als een legitieme behandelingsoptie voor meerdere specifieke mentale gezondheidscondities [6].

Zowel anekdotisch als wetenschappelijk gebaseerde bewijzen tonen aan dat cannabis een positieve werking heeft op symptomen als nachtelijk zweten, slaapstoornissen, angst, waarnemingstoornissen, enz. Er is goede hoop voor cannabis als aanvullende behandeling bij tal van therapieën. Ieder mens metaboliseert medicatie echter verschillend, dus ondanks wereldwijde legalisering van medische cannabis, is het duidelijk dat gepersonaliseerde medicijnen, specifieke cannabisvariëteiten en diepgaand onderzoek de weg vormen naar een beloftevolle toekomst [10].

 

JosNijsten2018

Jos Nijsten

Jos Nijsten

Jos Nijsten is een vlaamse journalist en schrijver, bekend van zijn boek “Cannaclopedia. Cannabis is geen vies woord, maar een plant.” Hij schrijft regelmatig artikelen voor Stichting Mediwiet en gaat daarbij dieper in op bepaalde cannabis relateerde onderwerpen.